คำถามท้ายบทที่6

1.อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร
ตอบ เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกด้วยมาตรฐานเดียวกัน
2.เพราะเหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ตอบ เพราะเป็นแหล่งที่ใช้สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้ทางด้านวิชาการ ทางด้านการเมือง ทางด้านการบันเทิง และเป็นแหล่งที่ใช้ในการพักผ่อนสมองไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมออนไลการดูหลังฟังเพลงหรือแม้กระทั่งการสื่อสารข้อมูลต่างๆ อินเทอร์เน็ตจึงมีความนิยมมากในกลุ่มคนทุกวันแต่ก็มีข้อเสียบ้างเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์มากเพราะหากมีด้านที่ดีแล้วก็ย่อมมีด้านที่เสียเสมอถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เลยทีเดียว
3.ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนักเรียนต้องทำอย่างไร
ตอบ ก่อนอื่นก็จะต้องมีโมเด็ม อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย เช่น บลูทูส ยูเอสบี ไวร์เลส ชื่อบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการหรือที่เรียกกันว่าโปรแกรมบราวเซอร์ และที่ขาดไม่ได้คือคอมพิวเตอร์
วิธีการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ติดตั้งโมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต่อเข้ากับสายโทรศัพท์แล้วติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการแทนและซื้อชั่วโมงจากบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
แต่ของตัวนักเรียงใช้แอร์การ์ดซึ่งเปรียบเหมือนกับโมเด็ม โดยซิมโทรศัพท์ซึ่งเป็นซิมอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะที่เป็นบริการรายเดือนวิธีใช้คือนำแอร์การ์ดเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน็ตบุคของเราจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่โปรแกรมบราวเซอร์เท่านี้ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้
4.การค้นหาข้อมูลวิธีใดที่ดีที่สุด เพราะอะไร
ตอบ การค้นหาข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ค้นผ่านเว็บ
โดยการค้นหา (search) เพราะง่ายกับการค้นหาและสามารถเลือกสรรค์ข้อมูลได้อาจจะเป็นเว็บที่เราคุ้นเคยคือเว็บของ google วิธีการคือพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในช่องที่ใช้ค้นหาจากนั้นทำการค้นหา ก็จะขึ้นข้อมูลที่เราได้พิมพ์ไว้จากนั้นก็ทำการเลือกเว็บต่างๆที่ต้องการ
5.การค้นหาข้อมูลให้ผลลัพธ์รวดเร็วมีเทคนิคอย่างไร
ตอบ ก่อนอื่นต้องศึกษาเว็บต่างๆให้พอเข้าใจว่าเป็นเว็บประเภทใดตัวอย่างเช่น hotmail.com เป็นเว็บที่ใช้ส่งข้อมูลข่าวสารหากัน เมื่อมีงานที่ต้องการส่งอาจจะเป็นการบ้านที่อาจารย์ให้ส่งทางเมลก็สามารถมาส่งทางเว็บไซต์นี้ได้เป็นต้น
6.ถ้าต้องการค้นหาบทความที่มีคนเขียนไว้เพื่อเผยแพร่นักเรียนจะเลือกคลิกที่คำสั่งใด
ตอบ บล็อก
7.เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
ตอบ เพราะต้องคำนึงถึงคนทุกฝ่ายว่าอาจเกิดผลเสียได้ เช่นผู้สร้างเว็บไซต์ก็ควรที่จะสร้างให้เกิดผลดีเพื่อที่จะทำให้คนที่มาดูเกิดความรู้ในสิ่งที่ดีๆ แต่หากสร้างสิ่งที่ไม่ดีออกมาผู้ที่เข้ามาชมหรือมาหาข้อมูลก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีไป
8.การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ตอบ ใช้ภาษาที่ถูกต้องถูกสถานที่ถูกการเทศะกับผู้ที่ทำการติดต่อสื่อสารด้วยเพราะถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เห็นว่าตัวเรามีบุคลิกภาพอย่างไร
9.การคัดลอกผลงานของผู้อื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผลเสียอย่างไร
ตอบ หากคัดลอกแล้วใส่แหล่งที่มาให้ชัดเจนก็จะถือว่าเป็นการให้เกียรติกับผู้ทำหรือผู้ที่สร้างผลงานั้นมาแต่หากคัดลอกอย่างเดียวโดยไม่ดูว่าข้อมูลนั้นถูกต้องมากแค่ไหนก็จะทำให้เราไดรับข้อมูลที่ผิดไปดังนั้นควรที่จะศึกษาให้ถูกต้องก่อนที่จะเชื่อในสิ่งที่ผิดๆ
10.นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ผู้อื่นใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างไรบ้าง
ตอบ ควรที่จะเตือนตัวเองก่อนที่จะเตือนผู้อื่นว่าเว็บที่เราเข้าไปนั้นดีหรือไม่หรือมีผลเสียอะไรกับเรามากแค่ไหนดังนั้นเราควรที่จะปิดหรือไม่ก็ไม่ควรเข้าไปอีกเท่านี้ก็สามารถลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้คำถามท้ายบทที่7

1.เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะมีการใช้งานเหมือนและแตกต่างจากเครื่องฉายภาพทึบแสงอย่างไร
ตอบ เหมือนกันคือเหมาะกับการนำเสนอผลงานต่างกันที่เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะใช้เลนส์ที่มีระยะโฟกัสสั้นคือสามารถฉายวัสดุหรือภาพในระยะใกล้จอให้เกิดภาพขยายใหญ่ส่วนเครื่องฉายภาพทึบแสงจะเป็นการฉายแบบสะท้อนใช้ฉายภาพทึบแสงได้ทุกชนิดภาพที่ได้เป็นภาพเหมือนต้นฉบับใช้ฉายวัตถุที่ไม่ต้องการให้จับได้ เช่น แร่ หิน เป็นต้น
2.อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดใดนิยมใช้มากที่สุดเพราะเหตุใด
ตอบโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะสะดวกกับการใช้งานและสามารถหาข้อมูลข่าวสารได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นต้น
3.ถ้าต้องการนำเสนองานด้วยเครื่องฉายภาพทึบแสงนักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ตอบ ต้องเตรียมโพรเจกเตอร์หรือจอภาพคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์เพราะต้องใช้ควบคู่กันกับเครื่องฉายภาพทึบแสง
4.การนำเสนองานประเภทสาธิตการทำอาหารควรใช้ไมโครโฟนประเภทใดเพราะเหตุใด
ตอบ ไมโครโฟนแบบห้อยคอเพราะมีขนาดเล็กสามารถนำเอาไปติดกับเสื้อที่เราใส่และสาธิตได้ง่ายและสะดวกในการสาธิตด้วย
5.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์สามารถนำเสนอกราฟที่สร้างจากซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกเซลได้หรือ ไม่ อย่างไร
ตอบ ได้ โดยการคัดลอกข้อมูลจากเอกเชลมาวางในเพาเวอร์พอยนต์สิ่งที่ได้คือตารางกับข้อมูลที่เราได้คัดลอกลงไป
6.ถ้าต้องนำเสนองานในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนจะเลือกนำเสนองานด้วยวิธีใดเพราะเหตุใด
ตอบ ใช้เครื่องสายข้ามศีรษะเพราะไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถนำเสนองานได้
7.ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้นำเสนองานควรมีลักษณะอย่างไร
ตอบ ถูกต้องในข้อมูลกระชับผู้รับฟังหรือรับชมสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
8.เพราะเหตุใดต้องทำการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนเตรียมเนื้อหานำเสนอ
ตอบ เพื่อเป็นการอธิบายให้ผู้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นและจะได้ไม่ต้องอธิบายในเรื่องที่ผู้ฟังนั้นไม่ต้องการรับฟังทำให้กระชับกับเวลาและทำให้ผู้ฟังมีความสนใจมากขึ้น
9.ถ้าต้องการนำเสนอสไลด์การสร้างชิ้นงานควรเลือกคำสั่งใดเพื่อกำหนดรูปแบบสไลด์ในซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์
ตอบ คำสั่ง ออกแบบ(Design)เป็นรูปแบบมาตรฐาน ส่วนการทำให้สไลด์มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นก็เข้าไปที่Animations หรือ slide show เพื่อดูการนำเสนองาน
10.ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถนำมาใช้กับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์ต้องมีลักษณะอย่างไร
ตอบ ต้องเป็นไฟล์ประเภท AVI,Quick Time,MPEG ซึ่งมีนามสกุล avi,qt,mpg,mpegโดยบางไฟล์อาจมีเสียงประกอบมาด้วยสำหรับภาพเคล่อนไหวใน Clip Organizer ที่สามารถนำมาใช้กับสไลด์คือไฟล์ประเภทGIF

Advertisements